Algemene voorwaarden webshop

Covid-19

De veiligheid van onze klanten maar ook onze medewerkers zijn voor ons top prioriteit. Uw geplaatste bestelling kan contactloos worden afgeleverd doordat u via onze webshop online betaald.

De maatregelen rondom Covid-19 veranderen voortdurend en houden wij ook nauw in het oog. Heeft u een bestelling geplaatst en kan deze niet doorgaan door toedoen van Covid-19 dan kunt u uw bestelling verplaatsen naar een andere datum of u ontvangt van ons een waardebon die een jaar geldig is.

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding tussen de onderneming Bolsterbos BVBA (hieronder ‘verkoper’) en de consument (elke natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt en die een contract op afstand met het bedrijf aangaat, hierna ‘Koper’) via de website www.cateringservice-bolsterbos.be(hieronder ‘Website’).

2. De klant kan kiezen tussen:

  • Een afhaling van zijn bestelling in de vestiging Bolsterbos B.V. gelegen te Maststraat 16, 2910 Essen.
  • Een thuislevering van zijn bestelling.

3. De Koper moet minstens 18 jaar oud zijn om een bestelling te plaatsen. Als de Koper jonger is dan 18, moet hij zijn ouders of voogd raadplegen voor hij een bestelling plaatst.

4. Door de Website te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen, aanvaardt u onze algemene verkoopsvoorwaarden en alle rechten en plichten zoals ze op de Website vermeld staan.

5. Bij de bevestiging van uw bestelling of ten laatste bij de levering, sturen we u een kopie van onze algemene verkoopsvoorwaarden in een formaat dat u kunt opslaan of afdrukken, wat we dan ook aanraden. In de bevestigingsmails vindt u een link naar de voorwaarden.

6. Wanneer er naast de algemene verkoopsvoorwaarden nog andere specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan geldt het voorgaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Bij tegenstrijdige algemene verkoopsvoorwaarden kan de Koper altijd een beroep doen op de meest gunstige toepasselijke bepaling.

7. Bolsterbos B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. We vragen u dus om regelmatig de Website te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op de Website op de datum van de bestelbevestiging van de Koper.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN BESTELLING

1. Als een aanbieding geldig is voor een beperkte periode of onder bepaalde voorwaarden, zijn de productaanbiedingen en de prijzen op de Website geldig zoals deze daarop zichtbaar en beschikbaar zijn.

2. Onze aanbieding bevat een volledige, precieze beschrijving van de aangeboden producten en de bestelmethode. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om de aanbieding correct te evalueren. Als we afbeeldingen gebruiken, zijn die in principe een trouwe weergave van de aangeboden producten. Niettemin zijn ze enkel informatief, niet contractueel. Hoewel Bolsterbos B.V. alles doet om het product zo getrouw mogelijk voor te stellen, kan het niet garanderen dat de afbeelding op uw scherm exact overeenkomt met de bestelde producten. De producten van Bolsterbos B.V. kunnen dus enigszins van de afbeeldingen verschillen. De afbeeldingen van de producten zijn louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. Hoewel Bolsterbos B.V. alles doet om zo precies mogelijk te zijn, kunnen de maat, het gewicht, de inhoud, de afmetingen en maten op de Website enigszins afwijken. Door die verschillen kan de prijs ietwat schommelen.

3. Uw bestelling is volledig en het contract gaat in wanneer wij uw bestelling bevestigen via e-mail en wij de goedkeuring van uw transactie ontvangen hebben van de uitgever van uw kredietkaart. Wanneer de bestelling bevestigd is, kan de Koper zijn/haar bestelling annuleren volgens de volgende voorwaarden:

  • *U ontvangt een waardebon ter waarde van uw bestelling.
  • *U verplaatst de bestelling naar een andere datum. 

We zijn niet aansprakelijk bij vertragingen van de levering en/of niet-levering van uw bestelling als de vertragingen te wijten zijn aan het weigeren van de betaling door de uitgever van uw kaart. We aanvaarden of behandelen geen enkele bestelling zonder geldige betaling op naam van de (geregistreerde) kaarthouder. Bolsterbos B.V. behoudt zich de mogelijkheid voor om de bestelling niet te bevestigen bij niet-betaling van een vorige bestelling, lopende geschillen over betalingen, problemen met de ontvangen bestelling, onvolledige bestelling, voorzienbare problemen met de levering van het product of herinneringsprocedure voor een of meerdere bestelde producten. 

4. Om een product te kopen, moet u het toevoegen aan uw winkelmandje. Vervolgens vult u het formulier in met uw persoonlijke gegevens en uw facturatiegegevens. U kiest uw leveringsmethode: in de winkel of thuis of op het werk. In de laatste stap van het bestelproces ziet u een samenvattende pagina die u vraagt om onze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden en uw betaling te bevestigen door op de knop ‘bestelling met betalingsverplichting’ te klikken.

ARTIKEL 3 – HERROEPINGSRECHT

1.Voor voedingsmiddelen geldt het herroepingsrecht niet en dit om volgende reden(en): Het betreft levering van goederen die een beperkte houdbaarheid hebben, Levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om de gezondheid van de consument te beschermen*, en omwille van hygiëne.

ARTIKEL 4 – PRIJS

1. Tijdens de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behalve door prijswijzigingen als gevolg van gewijzigde btw-tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief taksen, belastingen en diensten. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Mogelijk rekenen we kosten aan voor de levering (niet inbegrepen in de prijzen op de Website). In dat geval brengen we u daarvan op de hoogte voor u uw bestelling bevestigt.

ARTIKEL 5 – BETALING

1. U kunt bij ons online betalen en dit gebeurd bij het afronden van de bestelling.

2. Om te garanderen dat de online betaling veilig verloopt en dat uw persoonlijke gegevens beveiligd zijn, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie op het internet. U hebt geen speciale software nodig om te betalen met SSL. Een SSL-verbinding herkent u aan het sloticoontje in uw statusbalk.

3. De overdracht van risico en eigendom gebeurt wanneer we de goederen aan de Koper leveren. De bestelde producten blijven in elk geval de eigendom van Bolsterbos B.V. zolang de Koper de bestelling nog niet volledig heeft betaald. Bestelde maar niet volledig betaalde producten leveren we niet.

ARTIKEL 6 – LEVERING EN UITVOERING

1. De leveringen vinden plaats in België of Nederland, het is de verantwoordelijkheid van de Koper om te controleren of zijn gegevens correct zijn ingegeven voor hij zijn bestelling bevestigt. De Koper is verantwoordelijk voor alle vormen van schade die het gevolg is van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie.

2. U moet het tijdstip van levering/afhaling kiezen. De minimum leveringstermijn is 2 dagen na de bestelling. De leveringsdatum staat vermeld in de bestelbevestiging.

3. De leveringen gebeuren als het volgt:

– Afhaling in onze vestiging Bolsterbos B.V. te Essen

– Levering aan huis:

van Dinsdag t/m Zondag kunt u kiezen voor levering aan huis tijdens een specifiek tijdslot dat u kan kiezen bij het afronden van uw bestelling. Maandag is onze sluitingsdag.

4. Wanneer bij levering van de bestelling niemand aanwezig is op het leveringsadres, of als de levering niet mogelijk is omwille van redenen toegeschreven aan de koper, zullen de  reeds betaalde bedragen niet worden terugbetaald.

ARTIKEL 7 – DUUR

1. De algemene verkoopvoorwaarden gelden voor de tijd die nodig is om de gevraagde goederen en diensten te leveren.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

1. Bij overmacht zijn we niet gebonden aan onze verplichtingen ten opzichte van de andere partij. In dat geval hebben we het recht om onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of om uw bestelling definitief te annuleren.

2. Met overmacht bedoelen we alle omstandigheden buiten onze wil om waardoor we onze verplichtingen gedeeltelijk of helemaal niet kunnen nakomen. Die omstandigheden zijn onder andere: staking, lock-out, arbeidsgeschillen, brand, technische incidenten, stroompannes, storingen bij gebruikte netwerken, (telecommunicatie)-verbindingen of communicatiesystemen en/of de niet-beschikbaarheid van onze Website, geen of laattijdige levering van leveranciers of andere derde partijen en geen toestemming van de autoriteiten.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom gelinkt aan de geleverde informatie, de communicatie of andere verklaringen betreffende de producten en/of de Website eigendom zijn van Bolsterbos B.V., zijn onderaannemers of andere rechthebbenden.

2. De namen, foto’s en logo’s van de Website, de verkoper zijn exclusief eigendom van de verkoper. Ze mogen niet gereproduceerd of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van de verkoper.

3. De Koper mag de intellectuele eigendomsrechten zoals in dit artikel beschreven niet gebruiken, wijzigen of bijvoorbeeld reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bolsterbos B.V..

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

2. Alle voorzorgsmaatregelen werden getroffen om de nauwkeurigheid te waarborgen van de informatie die betrekking heeft op elk product. Desalniettemin zijn voedingswaren constant onderhevig aan aanpassingen zodat de ingrediënten, de voedingswaarden, de dieetwaarden, en de allergenen kunnen wijzigen. Daarom raden wij altijd aan de verpakking en het label van het product te lezen en u niet enkel te baseren op de informatie vermeld op de Website.

3. Bij vragen over onze producten, kunt u steeds contact opnemen met onze klantendienst via het contactformulier of op het nummer 0032-(0)491/599431

4. Bolsterbos B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie met betrekking tot een product dat door de fabrikant werd geleverd. 

5. De productinformatie mag enkel voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elk onwettig gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Bolsterbos B.V.. Die is geldig voor de reproductie, wijziging, vertaling, opslag, behandeling en afbeelding van de inhoud van de databanken of andere elektronische systemen en media. De onwettige reproductie of afbeelding van afzonderlijke delen van de inhoud of van volledige complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. U mag de informatie op de Website enkel kopiëren of downloaden voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik.

ARTIKEL 11 – KLACHTENPROCEDURE

1. Natuurlijk hopen we dat al onze klanten altijd 100% tevreden zijn. Hebt u toch een klacht? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen binnen de 24u na de levering/afhaling van uw bestelling. We behandelen uw klacht binnen de 2 werkdagen.

Bij grensoverschrijdende geschillen kunt u terecht bij het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie via de link: http://ec.europa.eu/odr.

2. Enkel het Belgische recht is van toepassing op alle contracten met onze klanten, waar ze ook wonen. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit aanbiedingen van Rob zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken, met name die van Brussel.

ARTIKEL 12 – VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Bolsterbos BVBA verwerkt uw gegevens, als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van het beheer van de dienst www.cateringservice-bolsterbos.be en dit, in overeenstemming met de privacyverklaring van Bolsterbos B.V. die u kan terugvinden op https://cateringservice-bolsterbos.be/privacy-policy/ . Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw account. Na beëindiging van account worden uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaard, alvorens zij definitief worden verwijderd. Het gebruik van uw recht op verwijdering, zoals uiteengezet in de privacyverklaring, doet geen afbreuk aan het naleven door Bolsterbos B.V. van haar wettelijke verplichtingen (bv wettelijke garantie). In het kader van de wettelijke verplichtingen van Bolsterbos B.V., worden de gegevens niet verwijderd.

ARTIKEL 13 – HOUTEN PLANK OF WEGWERPSCHAAL

Bij het plaatsen van uw bestelling maakt u een keuze in een wegwerpschaal of een houten plank. Indien u een houten plank kiest dient u deze 7 dagen na ontvangst van uw bestelling gereinigd bij ons terug binnen te brengen in de daarvoor bestemde bak rechts aan de voorzijde van ons huis.

Indien u de houten plank niet bij ons terug brengt zijn wij genoodzaakt om een factuur te sturen van de betreffende plank.

Privacybeleid